بایگانی برچسب: s

در آستانه ترک خانه

ترک کردن یا اگر بهتر نگاه کنیم، تغییر برای همه ما کم‌وبیش سخت است. تغییری که به نظر دائمی است، دشوارتر و با فشار بیشتری همراه خواهد بود و من همه این‌ها را می‌دانم. اما به قول دوستی، آگاهی از به وقوع پیوستن مشکلی در آینده،‌ از حد و اندازه آن نمی‌کاهد.

تصمیم گرفتیم بزرگ‌ترها را در خانه‌های دیگران رها کنیم و کوچک‌ترها را تا جایی که می‌شود با خود ببریم ولی در خیال من، بزرگ‌ترها آرزوی کوچک‌تر بودن می‌کنند و کوچک‌ترها وقتی ما نیستیم، جشن می‌گیرند.

ادامه‌ی خواندن