دانیال نیک‌نام

دانیال نیک‌نام

مسلط به تمام زبان های برنامه نویسی در کره زمین
تحلیل گر مسائل وبی در خاور میانه
یک غیر فعال وب
:laughing: :alien:

rssfacebooktwittergithubyoutubemailspotifylastfminstagramlinkedingooglegoogle-pluspinterestmediumvimeostackoverflowredditquoraquora