Rails 5.0.1 منتشر شد

Rails 5.0.1 منتشر شد

- 1 دقیقه

بیش از ۴ ماه از انتشار 5.0.0.1 Rails میگذرد و امروز در اولین روز از زمستان نسخه 5.0.1 منتشر شد. تغییرات زیادی داده شده از جمله:

 • عدم اجرای bundle install بعد از generate کردن پلاگین.
 • تغییر thread_mattr_accessor در کلاس فرزند دیگر در تاثیری بر روی کلاس پدر نخواهد داشت.
 • اضافه شدن متود in در کلاس ActiveSupport::TimeWithZone برای تغییر برابر با DST.
 • association.find از این پس خطای RecordNotFound را raise میکند در زمانی که از طریق id نتواند رکورد را پیدا کند.
 • از DISTINCT دیگر برای گرفتن COUNT در کوئری هایی که شامل LEFT OUTER JOIN هستند استفاده نخواهد شد.
 • پس از استفاده از pluck دیگر نیازی به بازخوانی رکورد ها از دیتابیس نیست.
 • قبل از callback های after_find و after_initialize رکورد های inverse association قابل دسترس هستند.
 • update_attribute در صورتی که نتواند تغییری بر روی فیلد بدهد مقدار true را بازگشت میدهد.
 • استفاده از ActionController::Parameters به عنوان value برای فیلد های HStore.
 • اضافه شدن Model#reload_association.
 • درست شدن uniqueness validation برای رابطه هایی از نوع polymorphic.
 • ایجاد route بدون نام زین پس deprecated است و باید از یک رشته(حتی خالی) یا symbol استفاده کرد.
 • redirect شدن request هایی که متود آنها GET یا HEAD نیست با کد ۳۰۷ بجای ۳۰۱ برای تغییر پروتوکل به https
 • جلوگیری از نوشتن همزمان بر روی web socket در thread های مختلف.
 • اضافه شدن کانفیگ config.action_cable.allow_same_origin_as_host.
دانیال نیک‌نام

دانیال نیک‌نام

مسلط به تمام زبان های برنامه نویسی در کره زمین
تحلیل گر مسائل وبی در خاور میانه
یک غیر فعال وب
:laughing: :alien:

comments powered by Disqus
rssfacebooktwittergithubyoutubemailspotifylastfminstagramlinkedingooglegoogle-pluspinterestmediumvimeostackoverflowredditquoraquora